Martensimport.be

Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

In 1999 zag PEFC het licht op initiatief van twaalf Europese landen, waaronder België. Dit programma werd al snel gesteund door de verschillende actoren die van ver of dichtbij betrokken waren bij het bos en groeide uit tot een wereldwijd erkend systeem.

De grondbeginselen van het systeem zijn openheid voor dialoog, streven naar consensus, transparantie, periodieke beoordeling en voortdurende verbetering. Bij het PEFC-gebeuren worden alle actoren van het bos betrokken: boseigenaars, industrie, milieuorganisaties, wetenschappers en gebruikers van het bos.

PEFC is uitgegroeid tot het grootste boscertificatiesysteem ter wereld met meer dan 224 miljoen hectare gecertificeerde bosoppervlakte.

PEFC is een label dat de consument garandeert dat het hout of het papier zijn herkomst heeft in duurzaam beheerde bossen. PEFC, een niet-gouvermentale milieuorganisatie, is het letterwoord voor ‘Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes’. Het PEFC-systeem dat wereldwijd vertegenwoordigd is, is actief in certificatie van duurzaam bosbeheer. Concreet promoot PEFC een bosbeheer dat tegelijkertijd milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is. Wie verantwoord wil consumeren en zijn steentje wil bijdragen voor de toekomst van onze bossen, kiest voor producten met het PEFC-label.


PEFC: algemene principes

  1. 01Behoud en aangepaste verbetering van de bosrijkdommen en van hun bijdrage tot de globale koolstofcycli.
  2. 02Behoud van de gezondheid en de vitaliteit van de ecosystemen van bossen.
  3. 03Behoud en bevordering van de productiefuncties van bossen (houtachtigen en niet-houtachtigen)
  4. 04Behoud, bewaring en aangepaste verbetering van de biologische diversiteit in de ecosystemen van bossen.
  5. 05Behoud en verbetering van de beschermfuncties van het bosbeheer (onder meer water en bodem)
  6. 06Behoud van andere sociaal-economische voordelen en voorwaarden.
  7. 07Bosbeheer in overeenstemming met de wettelijke eisen.

Bezoek de website van PEFC >