Op initiatief van milieuorganisaties over de hele wereld werd het Forest Stewardship Council (FSC) opgericht. Door middel van het toekennen van het FSC-label aan hout kan elke consument, ieder bedrijf en elke overheid makkelijk een keuze maken voor hout dat uit verantwoord bosbeheer komt.

Om hout zijn belangrijke rol te laten spelen in een shift naar een duurzame samenleving zijn verantwoord bosbeheer en duurzaam geëxploiteerd hout een essentiële vereiste.
 

 

166ste bedrijf

 

We waren bij de eersten in de wereld om de FSC-certificering te behalen. Ondertussen zijn al meer dan 49.000 organisaties gecertificeerd.

 

 

De zoektocht

 

Bij elke aankoop die we doen zoeken we naar producenten die gecertificeerd zijn. Dit lukt al voor een groot deel van ons gamma.

 

 

Naar 100%

 

We komen van een gamma met 55% gecertificeerd hout in 2018 en maken de belofte om naar 90% te evolueren in 2024.

 

Hoe werkt FSC?

 

Ecosystemen

 

Een FSC-bos moet zo beheerd worden dat er nooit meer gekapt wordt dan wat de aangroei toelaat. Het bos moet zich volledig kunnen herstellen door natuurlijke aangroei of door nieuwe aanplantingen. Bosgebieden met grote natuur- of cultuurwaarde worden beschermd of op aangepaste wijze beheerd. Waterhuishouding en bodembescherming is ook belangrijk. Er mag bijvoorbeeld geen hout gekapt worden langs waterlopen of op steile hellingen.

 

Sociaal

 

De rechten van inheemse volkeren worden vastgelegd en gerespecteerd. Bosbeheer moet de plaatselijke bevolking tewerkstellen en zorgen voor lokale ontwikkeling. Arbeiders moeten onder goede omstandigheden werken naar wat betreft werktijden, verloning, veiligheid en opleiding.

 

Economie

 

Een gecertificeerd bedrijf moet zorgen voor lokale tewerkstelling en streven naar divers gebruik van de natuurlijke rijkdommen in een bos. Het moet een beleid voeren dat op de lange termijn is gericht en leidt tot het behoud van het bos.

 

 

 

 

FSC COC label

 

 

“Als consument kan je steeds kiezen voor houtproducten met het FSC®-keurmerk om bij te dragen aan het verantwoordelijk beheer van bossen overal in de wereld.”
- WWF

 

 

Ik ben overtuigd! Wat kan ik zelf doen?

 

Let telkens wanneer je hout, papier, karton en aanverwante producten koopt op het FSC logo en kijk of er voor het product ook een FSC-variant bestaat. Een FSC product is niet noodzakelijk (veel) duurder.

Kom je bij ons kopen? Vraag aan de balie naar de mogelijkheden rond FSC. Op de webshop vermelden we duidelijk wanneer een product FSC gecertificeerd is, zo kan je hier makkelijk naar op zoek. Steeds vaker bieden wij producten enkel nog in FSC-variant aan, wat ook ons einddoel is binnen enkele jaren.

Meer info kan je tenslotte vinden op de website www.fsc.be