Privacy Policy

Wij bewaren je persoonsgegevens om onze dienstverlening optimaal te laten verlopen. Zo kunnen wij vlot facturen opstellen, leveren op het juiste adres en je bij een volgend bezoek weer snel van dienst zijn.

Wat bewaren we?

We houden naam, bedrijfsnaam, BTW-nummer, adres, telefoonnummer en e-mail bij. Deze gegevens gebruiken we enkel in het kader van het verzoek van de klant en delen we nooit met derde partijen. Wel maken we gebruik van software partners, welke voor ons sommige gegevens opslaan.

Enkel als je jezelf uitdrukkelijk inschreef op onze nieuwsbrief komt je mailadres terecht in deze lijst. Uitschrijven uit deze lijst kan op elk moment door op de link "Uitschrijven" te klikken in de voettekst van een mail. Het adres dat je opgegeven hebt in het kader van je bestelling wordt enkel gebruikt om je op de hoogte te houden over de voortgang van deze bestelling en komt nooit in de lijst voor de nieuwsbrief terecht.

Beveiliging

We gaan zorgvuldig om met je gegevens en voorkomen datalekken door het gebruik van SSL-versleuteling in de communicatie tussen jou en de site en door een streng wachtwoordbeleid. Indien er zich toch een datalek zou voordoen brengen we je hiervan op de hoogte.

Opslag

Je gegevens worden bewaard op onze eigen beheerssystemen, maar ook gedeeltelijk op Amazon AWS- en Mailchimp servers in de Verenigde Staten. Onze partners Lightspeed en Mailchimp hebben een overeenkomst getekend met AWS om te bevestigen dat zij gecertificeerd zijn onder en gebonden aan het EU-VS Privacy Shield framework en daarom een adequate vorm van bescherming bieden voor persoonsgegevens.

Je rechten

Je hebt steeds het recht tot inzage, verbetering, overdracht, of verwijdering van je persoonsgegevens. Hiervoor kan je een eenvoudig verzoek indienen via mail op info@martenshout.be. Wij reageren op je verzoek binnen 30 dagen.

Je gegevens worden bewaard zolang je klant bent bij ons. Dit veronderstellen we impliciet tot op het moment dat je ons vraagt je gegevens te verwijderen. Bij verwijdering blijven we wettelijk verplicht bepaalde documenten welke persoonsgegevens bevatten, zoals facturen, nog gedurende de wettelijke termijn bij te houden.
 
Als je het niet eens bent met de manier waarop wij je gegevens verwerken, kan je je wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat op je toestel wordt opgeslagen. Hierdoor dien je niet telkens dezelfde gegevens in te vullen en blijft je winkelwagen bewaard tot je volgende bezoek. Cookies worden door ons ook gebruikt voor het bijhouden van statistieken over het gebruik van de site. Hiervoor maken we gebruik van Google Analitics, dat zelf gebruik maakt van cookies. Onze instellingen bij Google verhinderen cross-tracking, maken IP adressen anoniem en geven aan dat geen informatie gedeeld mag worden met andere Google diensten. Bij het eerste gebruik van onze site kan je het gebruik van cookies aanvaarden of weigeren. Omdat de cookies anoniem zijn, zijn het geen persoonsgegevens.