Verkeershinder rond de houtshop Schoten

Door de werken aan de Hoogmolenbrug en de verbreding van het Albertkanaal ondervind je momenteel hinder om ons te bereiken.

Situatie van 24 juni tot 1 augustus